ภาพกิจกรรม

Cave in a jungle
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 2561
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับ ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1 การจัดกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเดินทางไกลนอนค้างแรม ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 02 ธ.ค. 2561 | เข้าชม : 38  ครั้ง 
Cave in a jungle
กิจกรรมพระคัมภีร์สัญจร
กิจกรรมพระคัมภีร์สัญจร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง (ศูนย์คำสอน) ภายใต้การนำของ ซิสเตอร์สังวาล เนืองทอง พร้อมคณะครูคำสอนและเจ้าหน้าที่ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 27 พ.ย. 2561 | เข้าชม : 18  ครั้ง 
Cave in a jungle
ประเพณีลอยกระทง 2561
คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ขบวนแห่เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงประจำปี ร่วมกับชุมชนชาว ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ ในวัน ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยได้ตั้งขบวนแห่เริ่มจากที่ว่าการ อ.กุฉินารายณ์ แห่ไปยังจุดหมายอ่างเลิงซิว ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 23 พ.ย. 2561 | เข้าชม : 16  ครั้ง 
Cave in a jungle
ค่ายคุณธรรม
คุณธรรม นำความรู้ ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 31 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 55  ครั้ง 
Cave in a jungle
English Camp 2018 : Young Learner English Camp 2018
English Camp 2018 : Young Learner English Camp 2018 เมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2561 จัดกิจกรรมโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาและครูไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อพัฒนาสู่ ความเป็นสากล เรียนรู้การใช้ชีวิตและการทํางานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จากประสบการณ์ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษโดยตรง ...
โพสโดย : เซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 05 ต.ค. 2561 | เข้าชม : 120  ครั้ง 
Cave in a jungle
กิจกรรมดัชมิลล์
กิจกรรมดัชมิลล์ Dutch Mill Kids School Tour ปี 10 ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 10 ก.ย. 2561 | เข้าชม : 101  ครั้ง 
Cave in a jungle
การแสดงชมรมเทควันโด
การแสดงชมรมเทควันโด ยิม จ.สกลนคร และ จ.กาฬสินธุ์ ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 07 ก.ย. 2561 | เข้าชม : 96  ครั้ง 
Cave in a jungle
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 1/2561 ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 13 ธ.ค. 2557 | เข้าชม : 97  ครั้ง 

ทั้งหมด 8 รายการ Page : 1