ภาพกิจกรรม

Cave in a jungle
กิจกรรมวันตริษจีน 2564
กิจกรรมวันตริษจีน 2564 ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 20 ก.พ. 2564 | เข้าชม : 231  ครั้ง 
Cave in a jungle
จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปี่ที่5-6 และระดับมัธยมปีที่1-3
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปี่ที่5-6 และระดับมัธยมปีที่1-3 ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 10 ก.พ. 2564 | เข้าชม : 204  ครั้ง 
Cave in a jungle
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปี่ที่1-4
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปี่ที่1-4 ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 06 ก.พ. 2564 | เข้าชม : 197  ครั้ง 
Cave in a jungle
Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี
เข้าค่ายลูกเสือ Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 05 ม.ค. 2564 | เข้าชม : 250  ครั้ง 
Cave in a jungle
กีฬาสีภายในโรงเรียน
กีฬาสีภายในโรงเรียน ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 05 ม.ค. 2564 | เข้าชม : 226  ครั้ง 
Cave in a jungle
ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับอนุบาล
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับอนุบาล โดยมี บาทหลวงพงศ์ศิระ คำศรี ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมค่ายฯในครั้งนี้เน้นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในชีวิตประจำวัน โดยผ่านทางการสนทนา เกม เพลง และกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งนำความรู้ให้แก่นักเรียนเป็นอย่างดี ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 05 ธ.ค. 2563 | เข้าชม : 584  ครั้ง 
Cave in a jungle
ลอยกระทง 2563
ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 02 พ.ย. 2563 | เข้าชม : 304  ครั้ง 
Cave in a jungle
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 21 ต.ค. 2563 | เข้าชม : 302  ครั้ง 
Cave in a jungle
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ประถม และมัธยมศึกษา
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนเซนต์ยอเเซฟกุฉินารายณ์ ได้จัด กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1-6และมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 โดย คุณพ่อพงศ์ศิระ คำศรี ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอเเซฟกุฉินารายณ์ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมผ่านไปด้วยดี เด็กนักเรียนทุกคนตั้งใจในการ ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียว ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ของการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 11 ต.ค. 2563 | เข้าชม : 313  ครั้ง 
Cave in a jungle
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้น อนุบาล
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนเซนต์ยอเเซฟกุฉินารายณ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นอนุบาล โดย คุณพ่อพงศ์ศิระ คำศรี ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอเเซฟกุฉินารายณ์ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาด้าน ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ในการอยู่ในสังคมเเละเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อให้เยาวชนเติบโตอย่างมี คุณภาพ ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 10 ต.ค. 2563 | เข้าชม : 318  ครั้ง 

ทั้งหมด 17 รายการ Page : 1 [ 2 ] Next>>