ภาพกิจกรรม

Cave in a jungle
กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 16 ก.พ. 2565 | เข้าชม : 253  ครั้ง 
Cave in a jungle
ค่ายภาษาอังกฤษ จีน ป.1-3
ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ระดับชั้น ป.1-ป.3 เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ทั้งสาระและบันเทิงอย่างสมดุลกัน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 07 ม.ค. 2565 | เข้าชม : 212  ครั้ง 
Cave in a jungle
ค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปี 2564
ค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปี ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 07 ม.ค. 2565 | เข้าชม : 221  ครั้ง 
Cave in a jungle
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีลอยกระทง
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงอันทรงคุณค่า พร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 07 ม.ค. 2565 | เข้าชม : 192  ครั้ง 
Cave in a jungle
กิจกรรมวันตริษจีน 2564
กิจกรรมวันตริษจีน 2564 ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 20 ก.พ. 2564 | เข้าชม : 556  ครั้ง 
Cave in a jungle
จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปี่ที่5-6 และระดับมัธยมปีที่1-3
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปี่ที่5-6 และระดับมัธยมปีที่1-3 ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 10 ก.พ. 2564 | เข้าชม : 472  ครั้ง 
Cave in a jungle
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปี่ที่1-4
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปี่ที่1-4 ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 06 ก.พ. 2564 | เข้าชม : 464  ครั้ง 
Cave in a jungle
Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี
เข้าค่ายลูกเสือ Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 05 ม.ค. 2564 | เข้าชม : 518  ครั้ง 
Cave in a jungle
กีฬาสีภายในโรงเรียน
กีฬาสีภายในโรงเรียน ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 05 ม.ค. 2564 | เข้าชม : 493  ครั้ง 
Cave in a jungle
ค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับอนุบาล
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับอนุบาล โดยมี บาทหลวงพงศ์ศิระ คำศรี ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมค่ายฯในครั้งนี้เน้นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในชีวิตประจำวัน โดยผ่านทางการสนทนา เกม เพลง และกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งนำความรู้ให้แก่นักเรียนเป็นอย่างดี ...
โพสโดย : โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ | 05 ธ.ค. 2563 | เข้าชม : 875  ครั้ง 

ทั้งหมด 21 รายการ Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>