ผลงานนักเรียน

 

 

                                                                                                                                                           

 ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2562                                                    

 

 

แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา

ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           

 ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2561