Get Adobe Flash player
Home ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร IEP mini สำหรับปฐมวัย

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์เตรียมเปิดหลักสูตร IEP mini สำหรับนักเรียนปฐมวัยทุกระดับชั้น (อนุบาล 1-3) ในปีการศึกษา 2558 เพื่อวางพื้นฐานและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษในวัยที่กำลังเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล จ่ายเพียง 1,000.- บาท ต่อภาคเรียน

IEP-mini

  


รายละเอียดของหลักสูตร

  1. เป็นหลักสูตรการสอน English Program ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่บูรณาการให้เหมาะสำหรับน้องอนุบาลทุกระดับชั้น
  2. หลักสูตรนี้ตอบสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class School) และเตรียมพร้อมเข้าสู่การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC)
  3. สอนโดย Mrs. MARILOU V. TEROL, Master of Arts in Education (Major in English) Southwestern University, Philippines ซึ่งมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมัธยมบ้านนาคูพัฒนา เป็นเวลา 6 ปี ฟังภาษาไทยออก รู้ปัญหาเด็กไทยดี และสอนภาษาอังกฤษน้องอนุบาลตลอดปีการศึกษา 2557 หรือที่เด็กๆ เรียกว่า Teacher Mali (มะลิ)

image003

image007

งบประมาณและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
เพียง 1,000.- บาทต่อคน ต่อภาคเรียน
สิ่งที่หลักสูตรมีให้

  1. หลักสูตรและแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551
  2. หนังสือเรียน สำหรับนักเรียนทุกคน
  3. ใบรายงานผลการเรียนประจำภาคเรียน สำหรับนักเรียนทุกคน

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
ปีการศึกษา 2558 โดยเปิดสำหรับระดับปฐมวัย 1-3 ทุกห้องเรียน

image009

จุดเด่นของหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรการสอน English Program ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
2. มีหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนทุกคน
3. ใช้สื่อมัลติมิเดียประกอบการสอน
4. มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลาย
5. มีใบรายงานผลการเรียนประจำภาคในรูปแบบ Certificate ให้แก่นักเรียนทุกคน


ผลดีที่จะเกิดขึ้น
1. เด็กสามารถฟังภาษาอังกฤษออก และปฏิบัติตามคำสั่งของครูได้
2. เด็กสามารถพูดสื่อสารบทสนทนาที่จำเป็นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
3. เด็กเรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างเข้าใจและง่าย โดยไม่ต้องท่องศัพท์
4. เด็กได้ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์
5. เด็กอ่านประโยคภาษาอังกฤษเองได้ เพราะเรียนด้วยหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
6. เด็กมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและกล้าแสดงออกมากขึ้น

image016

Mrs. MARILOU V. TEROL หรือ Teacher มะลิ ที่จะทำหน้าที่สอน

scroll back to top

แจ้งวันเปิดเรียน 1/2561

News image

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ แจ้งวันเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดเรียนวันที่...

พฤหัสบดี, 3 พฤษภาคม 2018

อ่านต่อ...

รับสมัครครู 4 อัตรา

News image

 

พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018

อ่านต่อ...

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

News image

วิธีการตรวจผลสอบ 1. คีย์เลขประจำตัวนักเรียน 4 หลักลงในช่องเลขประจำตัว เช่น 0515 2. ใส่วันเด...

อังคาร, 17 เมษายน 2018

อ่านต่อ...

เปิดสอน Summer

News image

เปิดสอน Summer วันที่ 12 มีนาคม - 11 เมษายน 2561  คอร์สวิชาหลัก       &nbs...

จันทร์, 5 มีนาคม 2018

อ่านต่อ...

รับสมัครนักเรียน

News image

รับสมัครนักเรียน ระดับก่อนอนุบาล ถึง ม.1 หลักสูตรพิเศษ     - หลักสูตรภาษาอังกฤษ(IE...

ศุกร์, 2 มีนาคม 2018

อ่านต่อ...

เรียนรู้สู่อนาคตที่ดีกว่า...

News image

เรียนรู้สู่อนาคตที่ดีกว่า...มาเรียนกับเรา@ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ติวเตอร์เปิดทำการสอน 5 วิช...

พุธ, 7 มิถุนายน 2017

อ่านต่อ...

ทุนการศึกษาภาษาจีน

News image

ทุนการศึกษาภาษาจีน Si jiezhuangSummer camp 2017              เ...

พฤหัสบดี, 26 มกราคม 2017

อ่านต่อ...

ผู้โชคดีได้รับรางวัลสลากการกุศล

News image

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปทิตตา  นาตาแสง นักเรียนชั้น ป.2/2 ที่โชคดีได้รับรางวัลสลากการกุศลร...

พุธ, 4 มกราคม 2017

อ่านต่อ...

สอบปลายภาค 1/2559

News image

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 29, 30 กันยายน และวันที่ 3 ตุลาคม 2559  

อังคาร, 20 กันยายน 2016

อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครสอบ สสวท 2559

News image

 

อังคาร, 2 สิงหาคม 2016

อ่านต่อ...

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร อ.1-ป.6

News image

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         เป็นหลักสูตรภาษาจีนกลาง (แมนดา...

ศุกร์, 1 เมษายน 2016

อ่านต่อ...

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

News image

วิธีการตรวจผลสอบ 1. คีย์เลขประจำตัวนักเรียน 4 หลักลงในช่องเลขประจำตัว เช่น 0515 2. ใส่วันเดือนปี...

พุธ, 23 มีนาคม 2016

อ่านต่อ...

เปิดรับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน

News image

ด้วยทางโรงเรียนกำหนดการสอนปรับพื้นฐานเพื่อความพร้อมในปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 11 ...

เสาร์, 5 มีนาคม 2016

อ่านต่อ...

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

News image

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ผู...

ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016

อ่านต่อ...

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558

News image

  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 2-4 มีนาคม 255...

พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016

อ่านต่อ...

ค่าเล่าเรียน

News image

ค่าเล่าเรียนชั้นเตรียมอนุบาล รับตั้งแต่ 1-2 ขวบขึ้นไป ค่าธรรมเนียมการเรียน ต่อ/ภาคเรียน ...

เสาร์, 21 มีนาคม 2015

อ่านต่อ...

เอกสารการสมัครเรียน

News image

หลักฐานประกอบการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 แผ่น สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 แผ่น...

เสาร์, 21 มีนาคม 2015

อ่านต่อ...

คนเก่งของเรา

News image

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ได้เด็กหญิงพีรดา เร...

จันทร์, 9 มีนาคม 2015

อ่านต่อ...

หลักสูตร IEP mini สำหรับปฐมวัย

News image

หลักสูตร IEP mini สำหรับปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์เตรียมเปิดหลักสูตร IEP mini สำหรับนักเร...

อาทิตย์, 1 มีนาคม 2015

อ่านต่อ...

หลักสูตร English Program สำเร็จรูป

News image

หลักสูตร English Program สำเร็จรูป วิชา วิทย์-คณิต-อังกฤษ พร้อมหนังสือเรียน สำหรับระดับชั้นประถม...

พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014

อ่านต่อ...

แผนผังที่จอดรถ

News image

แผนผังที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟในช่วงหลังเลิกเรียน

จันทร์, 16 กันยายน 2013

อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

News image

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนกลุ่มสถานศึกษาที่ 4การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง...

พฤหัสบดี, 5 กันยายน 2013

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์

-
+
50

บทเรียนออนไลน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสมาชิกสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้9720
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้11533
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้71806
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว76783
mod_vvisit_counterเดือนนี้302510
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว332052
mod_vvisit_counterทั้งหมด16530154

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง