Get Adobe Flash player
Home ประชาสัมพันธ์

IEP

หลักสูตร English Program สำเร็จรูป

วิชา วิทย์-คณิต-อังกฤษ
พร้อมหนังสือเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

รายละเอียดของหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรการสอน English Program ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดย ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • อาจารย์ทั้งหมดล้วนเป็นครูคุณภาพสูง ชำนาญการสอน เป็นเลิศทางภาษา และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา ทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class School) และเตรียมพร้อมเข้าสู่การรวมกลุ่มประเทศเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558  

งบประมาณและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

หลักสูตร Program

จำนวนคาบเรียนต่อห้องต่อสัปดาห์
Studying Period per Class per Week

จำนวนนักเรียนขั้นต่ำ
Minimum Number
of Students

ราคาต่อคนต่อเทอม
Retail Price per Head per Semester

IEP

(Intensive English Program)

รวม 4 คาบแบ่งเป็น
* ภาษอังกฤษ 2 คาบ
* วิทยาศาสตร์ 1 คาบ
* คณิตศาสตร์ 1 คาบ

180 คน

3,000.- บาท
(สามพันบาท)

สิ่งที่หลักสูตรมีให้

 1. หลักสูตรและแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551
 2. หนังสือเรียน สำหรับนักเรียนทุกคนดังนี้
  1. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 1 เล่ม ต่อปีต่อคน
  2. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 1 เล่ม ต่อปีต่อคน
  3. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ 1 เล่ม ต่อปีต่อคน
 3. ครูผู้สอนประจำหลักสูตร โดยจัดหาให้ตามสัดส่วนนักเรียน
 4. ใบรายงานผลการเรียนประจำภาคเรียน สำหรับนักเรียนทุกคน

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
               ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ: 3 ปีการศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. เป็นหลักสูตรการสอน English Program ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดย จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ดังนี้
  1. คณิตศาสตร์ 1 คาบต่อสัปดาห์
  2. วิทยาศาสตร์ 1 คาบต่อสัปดาห์
  3. ภาษาอังกฤษ 2 คาบต่อสัปดาห์
  4. แน่นทั้งวิชาการ วิทย์-คณิต-อังกฤษ และได้ทั้งภาษา เพราะเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา
  5. สอนโดยครูประจำหลักสูตรคุณภาพสูง ชำนาญการสอนและภาษาอังกฤษเป็นเลิศ
  6. มีหนังสือเรียนทั้ง 3 วิชาให้แก่นักเรียนทุกคน
  7. ใช้สื่อมัลติมิเดียประกอบการสอน
  8. มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลาย
  9. มีใบรายงานผลการเรียนประจำภาคในรูปแบบ Certificate ให้แก่นักเรียนทุกคน
   1. ดูแลและควบคุมคุณภาพหลักสูตรตลอดปีการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะมีพัฒนาการทางภาษาและวิชาการอย่างได้ผล

เรียนแล้ว...ได้อะไร ?

 1. ทักษะทางภาษาอังกฤษดีขึ้นอย่างชัดเจน
 2. เสริมด้วยการเรียนคณิต วิทย์ เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรไทย ทำให้เด็ก เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น ง่ายขึ้น พร้อมฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัด และโจทย์ข้อสอบหลากหลาย
 3. เด็กสามารถฟังภาษาอังกฤษออก ปฏิบัติตามคำสั่งครูได้
 4. เด็กสามารถพูดสื่อสารบทสนทนาที่จำเป็นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 5. เด็กเรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างเข้าใจและง่ายดาย โดยไม่ต้องท่องศัพท์
 6. เด็กได้ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์
 7. เด็กอ่านประโยคภาษาอังกฤษเองได้ เพราะเรียนด้วยหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
 8. เด็กสามารถทำโจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษได้ เพราะได้ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
 9. เด็กได้เรียนผ่านสื่อมัลติมิเดียด้วยความสนุกสนาน
 10. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น
scroll back to top

แจ้งวันเปิดเรียน 1/2561

News image

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ แจ้งวันเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดเรียนวันที่...

พฤหัสบดี, 3 พฤษภาคม 2018

อ่านต่อ...

รับสมัครครู 4 อัตรา

News image

 

พฤหัสบดี, 19 เมษายน 2018

อ่านต่อ...

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

News image

วิธีการตรวจผลสอบ 1. คีย์เลขประจำตัวนักเรียน 4 หลักลงในช่องเลขประจำตัว เช่น 0515 2. ใส่วันเด...

อังคาร, 17 เมษายน 2018

อ่านต่อ...

เปิดสอน Summer

News image

เปิดสอน Summer วันที่ 12 มีนาคม - 11 เมษายน 2561  คอร์สวิชาหลัก       &nbs...

จันทร์, 5 มีนาคม 2018

อ่านต่อ...

รับสมัครนักเรียน

News image

รับสมัครนักเรียน ระดับก่อนอนุบาล ถึง ม.1 หลักสูตรพิเศษ     - หลักสูตรภาษาอังกฤษ(IE...

ศุกร์, 2 มีนาคม 2018

อ่านต่อ...

เรียนรู้สู่อนาคตที่ดีกว่า...

News image

เรียนรู้สู่อนาคตที่ดีกว่า...มาเรียนกับเรา@ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ติวเตอร์เปิดทำการสอน 5 วิช...

พุธ, 7 มิถุนายน 2017

อ่านต่อ...

ทุนการศึกษาภาษาจีน

News image

ทุนการศึกษาภาษาจีน Si jiezhuangSummer camp 2017              เ...

พฤหัสบดี, 26 มกราคม 2017

อ่านต่อ...

ผู้โชคดีได้รับรางวัลสลากการกุศล

News image

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปทิตตา  นาตาแสง นักเรียนชั้น ป.2/2 ที่โชคดีได้รับรางวัลสลากการกุศลร...

พุธ, 4 มกราคม 2017

อ่านต่อ...

สอบปลายภาค 1/2559

News image

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 29, 30 กันยายน และวันที่ 3 ตุลาคม 2559  

อังคาร, 20 กันยายน 2016

อ่านต่อ...

ประกาศรับสมัครสอบ สสวท 2559

News image

 

อังคาร, 2 สิงหาคม 2016

อ่านต่อ...

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร อ.1-ป.6

News image

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         เป็นหลักสูตรภาษาจีนกลาง (แมนดา...

ศุกร์, 1 เมษายน 2016

อ่านต่อ...

ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

News image

วิธีการตรวจผลสอบ 1. คีย์เลขประจำตัวนักเรียน 4 หลักลงในช่องเลขประจำตัว เช่น 0515 2. ใส่วันเดือนปี...

พุธ, 23 มีนาคม 2016

อ่านต่อ...

เปิดรับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน

News image

ด้วยทางโรงเรียนกำหนดการสอนปรับพื้นฐานเพื่อความพร้อมในปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 11 ...

เสาร์, 5 มีนาคม 2016

อ่านต่อ...

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

News image

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ผู...

ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016

อ่านต่อ...

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558

News image

  สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 2-4 มีนาคม 255...

พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016

อ่านต่อ...

ค่าเล่าเรียน

News image

ค่าเล่าเรียนชั้นเตรียมอนุบาล รับตั้งแต่ 1-2 ขวบขึ้นไป ค่าธรรมเนียมการเรียน ต่อ/ภาคเรียน ...

เสาร์, 21 มีนาคม 2015

อ่านต่อ...

เอกสารการสมัครเรียน

News image

หลักฐานประกอบการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 แผ่น สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 แผ่น...

เสาร์, 21 มีนาคม 2015

อ่านต่อ...

คนเก่งของเรา

News image

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ได้เด็กหญิงพีรดา เร...

จันทร์, 9 มีนาคม 2015

อ่านต่อ...

หลักสูตร IEP mini สำหรับปฐมวัย

News image

หลักสูตร IEP mini สำหรับปฐมวัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์เตรียมเปิดหลักสูตร IEP mini สำหรับนักเร...

อาทิตย์, 1 มีนาคม 2015

อ่านต่อ...

หลักสูตร English Program สำเร็จรูป

News image

หลักสูตร English Program สำเร็จรูป วิชา วิทย์-คณิต-อังกฤษ พร้อมหนังสือเรียน สำหรับระดับชั้นประถม...

พฤหัสบดี, 13 มีนาคม 2014

อ่านต่อ...

แผนผังที่จอดรถ

News image

แผนผังที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟในช่วงหลังเลิกเรียน

จันทร์, 16 กันยายน 2013

อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

News image

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนกลุ่มสถานศึกษาที่ 4การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง...

พฤหัสบดี, 5 กันยายน 2013

อ่านต่อ...

More in: ประชาสัมพันธ์

-
+
50

บทเรียนออนไลน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสมาชิกสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้9719
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้11533
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้71805
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว76783
mod_vvisit_counterเดือนนี้302509
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว332052
mod_vvisit_counterทั้งหมด16530153

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง