Get Adobe Flash player
Home สมัครเรียน หลักสูตร IEP

IEP

หลักสูตร English Program สำเร็จรูป

วิชา วิทย์-คณิต-อังกฤษ
พร้อมหนังสือเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

รายละเอียดของหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรการสอน English Program ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดย ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • อาจารย์ทั้งหมดล้วนเป็นครูคุณภาพสูง ชำนาญการสอน เป็นเลิศทางภาษา และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา ทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการยกระดับมาตรฐานโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class School) และเตรียมพร้อมเข้าสู่การรวมกลุ่มประเทศเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558  

งบประมาณและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

หลักสูตร Program

จำนวนคาบเรียนต่อห้องต่อสัปดาห์
Studying Period per Class per Week

จำนวนนักเรียนขั้นต่ำ
Minimum Number
of Students

ราคาต่อคนต่อเทอม
Retail Price per Head per Semester

IEP

(Intensive English Program)

รวม 4 คาบแบ่งเป็น
* ภาษอังกฤษ 2 คาบ
* วิทยาศาสตร์ 1 คาบ
* คณิตศาสตร์ 1 คาบ

180 คน

3,000.- บาท
(สามพันบาท)

สิ่งที่หลักสูตรมีให้

 1. หลักสูตรและแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551
 2. หนังสือเรียน สำหรับนักเรียนทุกคนดังนี้
  1. หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ 1 เล่ม ต่อปีต่อคน
  2. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 1 เล่ม ต่อปีต่อคน
  3. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ 1 เล่ม ต่อปีต่อคน
 3. ครูผู้สอนประจำหลักสูตร โดยจัดหาให้ตามสัดส่วนนักเรียน
 4. ใบรายงานผลการเรียนประจำภาคเรียน สำหรับนักเรียนทุกคน

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
               ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ: 3 ปีการศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. เป็นหลักสูตรการสอน English Program ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดย จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ดังนี้
  1. คณิตศาสตร์ 1 คาบต่อสัปดาห์
  2. วิทยาศาสตร์ 1 คาบต่อสัปดาห์
  3. ภาษาอังกฤษ 2 คาบต่อสัปดาห์
  4. แน่นทั้งวิชาการ วิทย์-คณิต-อังกฤษ และได้ทั้งภาษา เพราะเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา
  5. สอนโดยครูประจำหลักสูตรคุณภาพสูง ชำนาญการสอนและภาษาอังกฤษเป็นเลิศ
  6. มีหนังสือเรียนทั้ง 3 วิชาให้แก่นักเรียนทุกคน
  7. ใช้สื่อมัลติมิเดียประกอบการสอน
  8. มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลาย
  9. มีใบรายงานผลการเรียนประจำภาคในรูปแบบ Certificate ให้แก่นักเรียนทุกคน
   1. ดูแลและควบคุมคุณภาพหลักสูตรตลอดปีการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนจะมีพัฒนาการทางภาษาและวิชาการอย่างได้ผล

เรียนแล้ว...ได้อะไร ?

 1. ทักษะทางภาษาอังกฤษดีขึ้นอย่างชัดเจน
 2. เสริมด้วยการเรียนคณิต วิทย์ เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรไทย ทำให้เด็ก เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น ง่ายขึ้น พร้อมฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัด และโจทย์ข้อสอบหลากหลาย
 3. เด็กสามารถฟังภาษาอังกฤษออก ปฏิบัติตามคำสั่งครูได้
 4. เด็กสามารถพูดสื่อสารบทสนทนาที่จำเป็นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 5. เด็กเรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างเข้าใจและง่ายดาย โดยไม่ต้องท่องศัพท์
 6. เด็กได้ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์
 7. เด็กอ่านประโยคภาษาอังกฤษเองได้ เพราะเรียนด้วยหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ
 8. เด็กสามารถทำโจทย์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษได้ เพราะได้ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
 9. เด็กได้เรียนผ่านสื่อมัลติมิเดียด้วยความสนุกสนาน
 10. เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น
scroll back to top

บทเรียนออนไลน์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระบบสมาชิกสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้10141
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้16474
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้26615
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว76671
mod_vvisit_counterเดือนนี้184448
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว369918
mod_vvisit_counterทั้งหมด16782010

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง