หน้าหลัก | ข้อมูลโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | แผนกประถมฯ | แผนกปฐมวัย | ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์  
>>ภาพกิจกรรมปี 2555<<
กิจกรรมต่าง ๆ
- บัณฑิตน้อย 54
- เข้าค่ายลูกเสือ 54
- คริสต์มาสสัมพันธ์ 54
- ภาพกีฬาสี 54
- รางวัลโรงเรียนดีเด่น 54
- ตารางการแข่งขันกีฬาสี 54
- ยอดเงินบริจาคช่วยน้ำท่วม 54
- ค่ายเด็กดี 54
- ทัศนศึกษา 54
- สวดสายประคำ 54
- กีฬาครูเอกชนกาฬสินธุ์ 54
- ฉลองวันเกิดคุณพ่อผู้จัดการ 54
- ประชุมอัตลักษณ์ 54
- กิจกรรมวันแม่ 54
- อบรมการประเมินรอบสาม 54
- สช. ตรวจเงินอุดหนุน 54
- ไอศครีมวอล์ 54
- วันไหว้ครูและรับน้องใหม่ 54
- วันสุนทรภู่ 54
- เลือกตั้งกรรมการนักเรียน 54
- วันเข้าพรรษา 54
ภาพเก็บตก
- บรรยากาศน้องอนุบาล
- การแข่งขันฟุตซอล นัดกระชับมิตร กุฉิฯ VS มุกฯ
ผลงานนักเรียน
- กิจกรรมวันแม่ 54
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 54

ตารางการแข่งขันกีฬาสี
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
 

ตะกร้อชาย
วันแข่งขัน
เวลา
รอบ
คู่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนน
แดง
ฟ้า
เขียว
ชมพู
8 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS เขียว
3-0
3
0
0
0
9 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS ชมพู
3-0
3
0
0
0
14 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
ฟ้า VS เขียว
3-0
0
3
0
0
15 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
ฟ้า VS ชมพู
3-0
0
3
0
0
17 พ.ย. 54
14.00 น.
ชิงที่ 3
เขียว VS ชมพู
2-3
-
-
ที่ 4
ที่ 3
18 พ.ย. 54
14.00 น.
ชิงชนะเลิศ
แดง VS ฟ้า
1-3
ที่ 2
ที่ 1
-
-
คะแนนรวม
6
6
0
0

แฮนด์บอลหญิง
วันแข่งขัน
เวลา
รอบ
คู่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนน
แดง
ฟ้า
เขียว
ชมพู
8 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
เขียว VS ชมพู
7-3
0
0
3
0
14 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS เขียว
11-3
3
0
0
0
16 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS ชมพู
10-5
3
0
0
0
18 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
ฟ้า VS ชมพู
8-2
0
3
0
0
22 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
ฟ้า VS เขียว
6-1
0
3
0
0
23 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS ฟ้า
2-3
0
3
0
0
24 พ.ย. 54
14.00 น.
ชิงที่ 3
เขียว VS ชมพู
4-1
-
-
ที่ 3
ที่ 4
25 พ.ย. 54
14.00 น.
ชิงชนะเลิศ
แดง VS ฟ้า
2-3
ที่ 2
ที่ 1
คะแนนรวม
6
9
3
0

แฮนด์บอลชาย
วันแข่งขัน
เวลา
รอบ
คู่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนน
แดง
ฟ้า
เขียว
ชมพู
7 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
ฟ้า VS ชมพู
8-1
0
3
0
0
9 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
เขียว VS ชมพู
10-1
0
0
3
0
10 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS ชมพู
10-0
3
0
0
0
11 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS ฟ้า
5-2
3
0
0
0
15 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS เขียว
8-7
3
0
0
0
21 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
ฟ้า VS เขียว
5-5
0
1
1
0
23 พ.ย. 54
14.00 น.
ชิงที่ 3
ฟ้า VS ชมพู
8-1
-
ที่ 3
-
ที่ 4
25 พ.ย. 54
14.00 น.
ชิงชนะเลิศ
แดง VS เขียว
4-10
ที่ 2
-
ที่ 1
-
คะแนนรวม
9
4
4
0

วอลเล่ย์บอลหญิง
วันแข่งขัน
เวลา
รอบ
คู่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนน
แดง
ฟ้า
เขียว
ชมพู
7 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS ฟ้า
3-0
3
0
0
0
9 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS เขียว
3-0
3
0
0
0
11 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS ชมพู
3-0
3
0
0
0
15 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
ฟ้า VS เขียว
3-0
0
3
0
0
17 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
ฟ้า VS ชมพู
3-0
0
3
0
0
21 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
เขียว VS ชมพู
1-2
0
0
0
3
23 พ.ย. 54
14.00 น.
ชิงที่ 3
เขียว VS ชมพ
0-3
-
-
ที่ 4
ที่ 3
28 พ.ย. 54
14.00 น
ชิงชนะเลิศ
แดง VS ฟ้า
3-0
ที่ 1
ที่ 2
-
-
คะแนนรวม
9
6
0
3

ฟุตบอลชายระดับชั้น ป. 4-6
วันแข่งขัน
เวลา
รอบ
คู่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนน
แดง
ฟ้า
เขียว
ชมพู
7 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS เขียว
0-1
0
0
3
0
10 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
ฟ้า VS เขียว
0-4
0
0
3
0
14 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS ชมพู
6-0
3
0
0
0
16 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
ฟ้า VS ชมพู
2-0
0
3
0
0
18 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
เขียว VS ชมพู
4-0
0
0
3
0
22 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS ฟ้า
3-0
3
0
0
0
24 พ.ย. 54
14.00 น.
ชิงที่ 3
ฟ้า VS ชมพ
3-0
-
ที่ 3
-
ที่ 4
3 ธ.ค. 54
บ่าย
ชิงชนะเลิศ
แดง VS เขียว
คะแนนรวม
6
3
9
0

ฟุตบอลชายระดับชั้น ป. 1-3
วันแข่งขัน
เวลา
รอบ
คู่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนน
แดง
ฟ้า
เขียว
ชมพู
7 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS ฟ้า
0-6
0
3
0
0
9 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS เขียว
0-3
0
0
3
0
11 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS ชมพู
0-8
0
0
0
3
15 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
ฟ้า VS เขียว
5-2
0
3
0
0
17 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
ฟ้า VS ชมพู
2-0
0
3
0
0
21 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
เขียว VS ชมพู
1-2
0
0
0
3
23 พ.ย. 54
14.00 น.
ชิงที่ 3
แดง VS เขียว
0-4
ที่ 4
-
ที่ 3
-
25 พ.ย. 54
14.00 น.
ชิงชนะเลิศ
ฟ้า VS ชมพู
3-1
-
ที่ 1
-
ที่ 2
คะแนนรวม
0
9
3
6

ฟุตซอลระดับชั้น ป. 4-6
วันแข่งขัน
เวลา
รอบ
คู่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนน
แดง
ฟ้า
เขียว
ชมพู
8 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
ฟ้า VS เขียว
0-3
0
0
3
0
9 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS ฟ้า
1-0
3
0
0
0
11 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
ฟ้า VS ชมพู
3-0
0
3
0
0
15 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
เขียว VS ชมพู
5-1
0
0
3
0
17 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS เขียว
2-1
3
0
0
0
21 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS ชมพู
7-0
3
0
0
0
24 พ.ย. 54
14.00 น.
ชิงที่ 3
ฟ้า VS ชมพู
1-0
-
ที่ 3
-
ที่ 4
28 พ.ย. 54
14.00 น
ชิงชนะเลิศ
แดง VS เขียว
1-3
ที่ 2
-
ที่ 1
-
คะแนนรวม
9
3
6
0

ฟุตซอลระดับชั้น ป. 1-3
วันแข่งขัน
เวลา
รอบ
คู่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนน
แดง
ฟ้า
เขียว
ชมพู
8 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS ชมพู
0-6
0
0
0
3
10 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
ฟ้า VS ชมพู
4-1
0
3
0
0
11 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
ฟ้า VS เขียว
4-1
0
3
0
0
14 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
เขียว VS ชมพู
6-0
0
0
3
0
16 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS ฟ้า
0-7
0
3
0
0
18 พ.ย. 54
14.00 น.
เก็บคะแนน
แดง VS เขียว
0-5
0
0
3
0
24 พ.ย. 54
14.00 น.
ชิงที่ 3
แดง VS ชมพู
0-2
ที่ 4
-
-
ที่ 3
28 พ.ย. 54
14.00 น.
ชิงชนะเลิศ
ฟ้า VS เขียว
6-1
-
ที่ 1
ที่ 2
-
คะแนนรวม
0
9
6
3